Ochrana osobních údajů

Zjistěte, jak se staráme o data firem, uchazečů a případných dalších osob, s nimiž přicházíme do styku. Nebojte se nás na cokoliv doptat, je-li něco nejasné.

Ochranu osobních údajů bereme vážně a proto potřebujeme tuto stránku řádně připravit. Za pár dní ji tu už najdete v plné parádě.